MicroRNA-34a-5p enhances sensitivity to chemotherapy by targeting AXL in hepatocellular carcinoma MHCC-97L cells

Article English OPEN
LI, XIAO-YUN; WEN, JING-YUN; JIA, CHANG-CHANG; WANG, TIAN-TIAN; LI, XING; DONG, MIN; LIN, QU; CHEN, ZHAN-HONG; MA, XIAO-KUN; WEI, LI; LIN, ZE-XIAO; RUAN, DAN-YUN; CHEN, JIE; WU, DONG-HAO; LIU, WEI; TAI, YAN; XIONG, ZHI-YONG; WU, XIANG-YUAN; ZHANG, QI;
(2015)

Mature microRNA (miRNA) 34a-5p, which is a well-known tumor suppressor in hepatitis virus-associated hepatocellular carcinoma (HCC), plays an important role in cell processes, such as cell proliferation and apoptosis, and is therefore an optimal biomarker for future cli... View more
Share - Bookmark