Bristande samsyn i lärares definition av hot och våld : En kvalitativ studie om förekomst av hot och våld mot lärare på högstadieskolor.

Bachelor thesis Swedish OPEN
Eklund, Anton ; Johansson, Tommy (2017)
  • Publisher: Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete
  • Subject: Hot och våld | Lärare | Högstadieskolor | Handlingsplan | Definition | Social Work | Socialt arbete

Denna kvalitativa studie syftar till att studera förekomsten av hot och våld mot lärare på högstadieskolor, hur man på de undersökta skolorna arbetar med att minimera förekomsten av hot och våld samt hur lärare definierar sin syn på vad som kan vara hot och våld från fö... View more
Share - Bookmark