Employer branding. : - En fallstudie vid Sandvik AB om uppfattningar av begreppet employer branding och hur detta tillämpas idag och i framtiden.

Bachelor thesis Swedish OPEN
Eriksson, Johan;
(2012)
  • Publisher: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen
  • Subject: Employer branding | arbetsgivarvarumärke | marknadsföringsstrategi

Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på employer branding som marknadsföringsstrategi. Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.Syftet med denna fallstudie ... View more
Share - Bookmark