publication . Bachelor thesis . 2017

Tidsperspektiv, mindfulness och stress: : en korrelationsstudie

Koudriavtseva, Antonina;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Umeå universitet, Institutionen för psykologi
  • Country: Sweden
Abstract
Denna studie undersökte det potentiella sambandet mellan tidsperspektiv, mindfulness och upplevd stress. Kring 60 studenter besvarade en online-enkät som inkluderade den svenska versionen av Zimbardo Time Perspective Inventory, Five Facets of Mindfulness Questionnaire och Perceived Stress Scale. Analyserna omfattade bivariata korrelationer, multipel linjär regressionsanalys och path analys. I linje med hypoteserna indikerade resultaten statistiskt signifikanta samband mellan mindfulness, ett mått på Balanserat TidsPerspektiv (BTP) och stress, samt på en indirekt påverkan av mindfulness på stressnivåer genom Future Negative tidsperspektiv, som i sin tur är koppla...
Subjects
free text keywords: tidsperspektiv, mindfulness, stress, korrelationsanalys, medveten närvaro
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue