publication . Bachelor thesis . 2016

Effektivisering av arbetet med rumsbeskrivningar

Enström, Magnus;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
  • Country: Sweden
Abstract
För att ta byggbranschen till nästa steg i utvecklingen är BIM det naturliga steget. Iteorin tycks många av lösningarna som medföljer implementationen av BIM varaenkla att förstå och skapa, i praktiken ligger dock de tekniska lösningarna långt ifrånen full implementation i branschen. I arbetet med olika typer av beskrivningar inomett byggprojekt har utvecklingen med hjälp av BIM stått still länge. Då det inte finnsnågot vedertaget sätt att utnyttja en BIM-modells information för att fylla olikabeskrivningar måste det problemet lösas om en effektivisering ska kunna uppnås.Rapporten ämnar till att skapa ett arbetssätt för projektörer och personer inblandadei olika...
Subjects
free text keywords: Rumsbeskrivningar, BIM, Dynamo
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue