Effektivisering av arbetet med rumsbeskrivningar

Bachelor thesis Swedish OPEN
Enström, Magnus;
(2016)
  • Publisher: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
  • Subject: Rumsbeskrivningar | BIM | Dynamo

För att ta byggbranschen till nästa steg i utvecklingen är BIM det naturliga steget. Iteorin tycks många av lösningarna som medföljer implementationen av BIM varaenkla att förstå och skapa, i praktiken ligger dock de tekniska lösningarna långt ifrånen full implementatio... View more
Share - Bookmark