Migrering av en webbsida från Joomla! till WordPress.

Bachelor thesis Swedish OPEN
Konu, Tommi;
(2013)
  • Publisher: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Denna rapport bygger på examensarbetet för Högskoleexamen i Medieteknik vid Umeå Universitet.Examensarbetet har utförts med VK Effekt på uppdrag av Västerbottens-Kuriren. Denna rapport kommer att behandla en migrering mellan systemen Joomla! och WordPress.Rapportens syf... View more
Share - Bookmark