publication . Bachelor thesis . 2013

Migration of a website from Joomla! to WordPress.

Konu, Tommi;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
  • Country: Sweden
Abstract
Denna rapport bygger på examensarbetet för Högskoleexamen i Medieteknik vid Umeå Universitet.Examensarbetet har utförts med VK Effekt på uppdrag av Västerbottens-Kuriren. Denna rapport kommer att behandla en migrering mellan systemen Joomla! och WordPress.Rapportens syfte är att kortfattat berätta om vilka valmöjligheter som finns vid en migrering, samtdemonstrera och visa en av vägarna som kan tas vid en migrering av en hemsida mellan olika CMS. This report is based on the thesis for the Degree in Media Technology at Umeå University. The Thesis work has been done with VK Effekt on behalf of Västerbottens-Kuriren. This report will address a migration between the...
Related Organizations

#copyright { margin-top: 10px; font-size: 11px; color: #999;

h3 { font-size: 14px; font-weight: bold; color: #4d4d4d;

h4 { font-size: 175%; font-weight: normal; line-height: 100%; color: #4d4d4d;

.blue { background: #f4f5f6; font-weight: bold; border-top: 1px dotted #aab4be; border-bottom: 1px dotted #aab4be; margin: 10px 0px 10px 0px; padding: 7px 10px 7px 35px; }

#content .gallery { margin: 0 auto 1.625em;

img#wpstats { display: block; margin: 0 auto 1.625em;

ul.plus, ul.plus-big { margin: 10px 10px 10px 20px; padding: 0px 0px 0px 0px; list-style: none;

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue