publication . Bachelor thesis . 2008

Hållbarhetsredovisning i svenska börsbolag : En studie utifrån GRI:s riktlinjer

Nyberg, Niklas; Moberg, Sofia;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2008
  • Publisher: Umeå universitet, Handelshögskolan vid Umeå universitet
  • Country: Sweden
Abstract
Sammanfattning Titel: ”Hållbarhetsredovisning i svenska börsbolag – En studie utifrån GRI:s riktlinjer” Seminariedatum: Måndagen 25 Februari 2008 Ämne/kurs: Företagsekonomi C-uppsats, 15 p Författare: Niklas Nyberg, Sofia Moberg Handledare: Margareta Paulsson Nyckelord: GRI, Hållbarhetsredovisning, redovisning, svenska företag Bakgrund: De senaste åren har kraven på svenska företag ökat, och intressenter efterfrågar nu information angående produktion, underleverantörer m.m. Att visa att de tar ansvar för sociala frågor och för miljön är viktigt och uppmärksammas även i media. Detta har lett till att flera företag börjat komplettera sin årsredovisning med en håll...
Subjects
free text keywords: GRI, hållbarhetsredovisning, redovisning, svenska företag, Business studies, Företagsekonomi
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue