"Det är inte mig det är fel på, det är huset" : en studie av prognosfaktorer och bemötande med fokus på sjuka hus-syndromet

Doctoral thesis Swedish OPEN
Edvardsson, Berit;
(2015)
  • Publisher: Umeå : Umeå universitet
  • Subject: SBS | byggnadsrelaterad ohälsa | uppföljning | prognos | självbild | coping | personlighet | intervjuer | bemötande | Occupational Health and Environmental Health | Arbetsmedicin och miljömedicin | General Practice | Allmänmedicin

Bakgrund: Sick Building Syndrome, SBS, är fortfarande 2015 ett tillstånd som vållar mycket diskussion. Symtomen kan grupperas i slemhinnesymtom, hudsymtom och allmänna symtom. I definitionen ingår att personen/ personerna som fått symtom har exponerats för dålig inomhus... View more
Share - Bookmark