publication . Bachelor thesis . 2017

För vilka finns kroppspositivismen? : En diskursanalytisk och semiotisk studie av hur kroppsaktivister på Instagram artikulerar kroppspositivism

Wallén, Camilla;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
  • Country: Sweden
Abstract
Denna studie har genomförts med syfte att undersöka hur kroppsaktivister artikulerar kropp och kroppspositivitet genom bilder och texter på deras Instagramkonton. Studien syftar även till att undersöka om, och i så fall hur, artikulationerna av kroppspositivitet skiljer sig mellan olika kroppsaktivister. Slutligen syftar studien till att studera hur kroppsaktivisterna artikulerar syftet med rörelsen. Det teoretiska ramverket består av tidigare forskning och etablerade teorier i postmodern feminism, fat studies, aktivism och objektifiering. Studien har genomförts med ett kvalitativt förhållningssätt och utförts genom en diskursanalys och semiotisk bildanalys av t...
Subjects
free text keywords: Body positivity, Body activism, Discourse analysis, Semiotic analysis, Kroppspositivism, Kroppsaktivism, Diskursanalys, Semiotisk bildanalys, Communication Studies, Kommunikationsvetenskap, Media and Communications, Medie- och kommunikationsvetenskap
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue