För vilka finns kroppspositivismen? : En diskursanalytisk och semiotisk studie av hur kroppsaktivister på Instagram artikulerar kroppspositivism

Bachelor thesis Swedish OPEN
Wallén, Camilla;
(2017)
  • Publisher: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
  • Subject: Body positivity | Body activism | Discourse analysis | Semiotic analysis | Kroppspositivism | Kroppsaktivism | Diskursanalys | Semiotisk bildanalys | Communication Studies | Kommunikationsvetenskap | Media and Communications | Medie- och kommunikationsvetenskap

Denna studie har genomförts med syfte att undersöka hur kroppsaktivister artikulerar kropp och kroppspositivitet genom bilder och texter på deras Instagramkonton. Studien syftar även till att undersöka om, och i så fall hur, artikulationerna av kroppspositivitet skiljer... View more
Share - Bookmark