publication . Bachelor thesis . 2008

Meddela dödsbud : En ansvarsfull uppgift

Bodén, Elina;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2008
  • Publisher: Umeå universitet, Polisutbildningen
  • Country: Sweden
Abstract
Till polisens uppgift hör att meddela dödsbud när de är ansvariga för en utredning av dödsfallet men det finns inga existerande gemensamma riktlinjer för hur det ska ske. Polisen tar ofta med sig präster när de åker ut och meddelar dödsbud men samarbetet mellan kyrkan och polisen ser olika ut runt om i Sverige trots att det finns ett behov av ett samarbete i hela landet. Syftet med rapporten är att förstå vilka reaktioner som poliser kan mötas av när dödsbud meddelas för att de ska känna sig trygga med den arbetsuppgiften samt att ta fram ett exempel på hur gemensamma riktlinjer kan se ut när dödsbud meddelas. Teorin till rapporten om det psykiska kristillstånde...
Subjects
free text keywords: Polisens organisation och utrustning - Strategi taktik operation
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue