Att härska eller behärska : En retorikanalys av Jonas Gardells och Annika Lantzs Twitter

Bachelor thesis Swedish OPEN
Svanström, Emelie;
(2015)
  • Publisher: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
  • Subject: Twitter | makt | härskartekniker | retorik | sociala medier | Jonas Gardell | Annika Lantz | digitalt entreprenörskap | kulturentreprenörskap
Share - Bookmark