Vad associeras egentligen med begreppet feminism? : En kvantitativ och kvalitativ studie av hur begreppet och identiteten feminism porträtteras i tidningarna Aftonbladet och Nyheter24.

Bachelor thesis Swedish OPEN
Edmark, Sofie; (2016)
  • Publisher: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
  • Subject: Feminism | diskurser | kritisk diskursanalys | kvinna | gestaltningsteorin | dagordningsteorin | binära oppositioner | socialkonstruktivism | Communication Studies | Kommunikationsvetenskap | Media Studies | Medievetenskap

Feminism is a concept that stands for equality and it is being lively discussed in both political, private and media spheres. As a concept that is so discussed and that is essential in the fight for equality between men and women, it is essential to study what is connec... View more
Share - Bookmark