Kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem : beaktas de i e-handelsföretag?

Bachelor thesis Swedish OPEN
Choudhury, Nafiz;
(2010)
  • Publisher: Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen
  • Subject: affärssystem | e-handel | kritisk framgångsfaktor | implementering | Business studies | Företagsekonomi

Syfte: Analysera och diskutera huruvida teori om kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem för fysiska företag beaktas i e-handelsföretag. Identifiera framgångsfaktorer för implementeringen av affärssystem i e-handelsföretag. Forskningsfråga: Beaktas... View more
Share - Bookmark