Nyexaminerade lärares första tid i yrket : En studie om nyttan av utbilningens teoretiska moment

Bachelor thesis Swedish OPEN
Kreuger, Julia ; Kylén-Wengman, Karin (2007)
  • Publisher: Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm
  • Subject: Teoretiska moment | Den pedagogiska Bermudatriangeln | Mentala representationer | Education | Pedagogik

Sammanfattning Syftet med vår undersökning var att få syn på vad som utmärkte nyexaminerade lärares beskrivning av vad och hur de använder lärarutbildningen i sin profession, med fokus på de teoretiska momenten. Den dominerande bilden i tidigare forskning är att nyblivn... View more
Share - Bookmark