publication . Bachelor thesis . 2014

Den enes död, den andres bröd : En fallstudie i Fonus kriskommunikation

Orest Flavet, Sebastian;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Stockholms universitet, Institutionen för mediestudier
  • Country: Sweden
Abstract
Denna studie undersöker hur begravningsbyrån Fonus valde att bemöta en kritisk artikel, publicerad i Aftonbladet, med ett pressmeddelande som lades upp på den egna hemsidan. Uppsatsen undersöker först vilka retoriska verktyg som har använts i skapandet av detta meddelande, och sett från Benoits teori om Image Repair, vilka strategier som använts och hur användningen av dessa har sett ut. Därefter söker studien att praktiskt undersöka detta budskap genom att låta en utvald grupp respondenter ta del av materialet samtidigt som de i personliga intervjuer får svara på frågor om det de läst. Här utsätts respondenterna först för negativa påståenden riktade mot Fonus f...
Subjects
free text keywords: rhetoric, crisis communication, argumentation analysis, image repair, reception theory, attitude, influence, Fonus, Aftonbladet, retorik, kriskommunikation, argumentationsanalys, Image Repair, receptionsteori, attityd, påverkan
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue