Den enes död, den andres bröd : En fallstudie i Fonus kriskommunikation

Bachelor thesis Swedish OPEN
Orest Flavet, Sebastian;
(2014)
  • Publisher: Stockholms universitet, Institutionen för mediestudier
  • Subject: rhetoric | crisis communication | argumentation analysis | image repair | reception theory | attitude | influence | Fonus | Aftonbladet | retorik | kriskommunikation | argumentationsanalys | Image Repair | receptionsteori | attityd | påverkan

Denna studie undersöker hur begravningsbyrån Fonus valde att bemöta en kritisk artikel, publicerad i Aftonbladet, med ett pressmeddelande som lades upp på den egna hemsidan. Uppsatsen undersöker först vilka retoriska verktyg som har använts i skapandet av detta meddelan... View more
Share - Bookmark