publication . Bachelor thesis . 2016

En undersökning av Norwegians kriskommunikation under flygstrejken 2015. : En textanalys av Facebookinlägg och pressmeddelanden.

Emma, Mickelsson;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Stockholms universitet, JMK
  • Country: Sweden
Abstract
Numera lever vi i ett krissamhälle där vi nästan varje dag nås av budskap från olika typer av kriser. När en organisation drabbas av en kris är det viktigt att tänka på vilken kommunikation man använder för att nå ut med sitt budskap. Uppsatsens syfte var att undersöka hur en organisation använder sig av olika försvarsstrategier och retoriska appeller i sin kriskommunikation. Organisationen som valdes ut var flygbolaget Norwegian och deras hantering av den 11 dagar långa flygstrejken under mars 2015. Eftersom att sociala medier numera blivit en viktig del av kriskommunikation har jag valt att använda mig av Facebookinlägg för att jämföra med...
Subjects
free text keywords: Kriskommunikation, Norwegian, Facebook, Pressmeddelande, textanalys, retorik, ethos, pathos & logos, image repair theory.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue