En undersökning av Norwegians kriskommunikation under flygstrejken 2015. : En textanalys av Facebookinlägg och pressmeddelanden.

Bachelor thesis Swedish OPEN
Emma, Mickelsson;
(2016)
  • Publisher: Stockholms universitet, JMK
  • Subject: Kriskommunikation | Norwegian | Facebook | Pressmeddelande | textanalys | retorik | ethos | pathos & logos | image repair theory.

Numera lever vi i ett krissamhälle där vi nästan varje dag nås av budskap från olika typer av kriser. När en organisation drabbas av en kris är det viktigt att tänka på vilken kommunikation man använder för att nå ut med sitt budskap. Uppsatsens syfte var at... View more
Share - Bookmark