Att sluta eller inte sluta : En litteraturstudie om tobaksavvänjningsmetoder

Bachelor thesis Swedish OPEN
Bjellman, Karin (2007)
  • Publisher: Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm
  • Subject: Smoking cessation | Self-determination Theory | Tobaksavvänjning | Självbestämmandeteorin | Rökavvänjning | Education | Pedagogik

Att sluta eller inte sluta? En litteraturstudie om tobaksavvänjningsmetoder Bjellman, K. Tobaksbruket har en lång historia, och de tobaksrelaterade sjukdomarna kostar samhället miljarder i sjukvårdskostnader och produktionsbortfall varje år. Andelen rökare minskar stadi... View more
Share - Bookmark