publication . Report . 2012

Lärande för hållbar utveckling - är det någonting för förskolan, eller? : Rapport om OMEP:s projekt Lärande för hållbar utveckling i praktiken

Engdahl, Ingrid; Karlsson, Bibi; Hellman, Anette; Ärlemalm-Hagsér, Eva;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  • Country: Sweden
Abstract
Hur kan förskolan i Sverige bidra till arbetet för hållbar utveckling? Hur kan barns delaktighet i det arbetet öka? Vad kan vara lämpliga strategier och metoder för barns lärande för hållbar utveckling i förskolan? Detta är frågor som Svenska OMEP (Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire) tillsammans med förskolebarn och förskolepersonal försökt att svara på genom projektet Lärande för hållbar utveckling i praktiken under 2011. Projektarbeten från sex förskolor presenteras här kortfattat med förhoppning om att inspirera till utvecklingsarbete runt om i Sveriges förskolor.
Subjects
free text keywords: hållbar utveckling, förskola, utvecklingsprojekt, barnperspektiv, Educational Sciences, Utbildningsvetenskap
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue