publication . Report . 2011

Barns delaktighet i det fysiska rummet : Svenska OMEP:s utvecklingsprojekt med stöd av Allmänna arbsfonden 2007-2010

Engdahl, Ingrid; Ärlemalm-Hagsér, Eva;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2011
  • Publisher: Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  • Country: Sweden
Abstract
Hur kan barns delaktighet öka i förskolan? Vilka hinder för barns delaktighet och inflytande finns? Vad kan vara lämpliga strategier och metoder för barns ökade inflytande i förskolan? Detta är frågor som Svenska OMEP (Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire) tillsammans med förskolebarn och förskolepersonal försökt att svara på genom projektet Barns delaktighet i det fysiska rummet. I projektet som stöddes av Allmänna arvsfonden deltog under åren 2007–2010, 533 barn och 133 förskolepersonal från tio svenska förskolor.Projektets resultat presenteras här kortfattat med förhoppning om att inspirera till utvecklingsarbete runt om i Sveriges förskolor.
Subjects
free text keywords: delaktighet; barnpespektiv; förskola; utemiljö; metodutveckling, Social Sciences, Samhällsvetenskap
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue