Överensstämmelsen mellan ett företags önskade employer brand och den faktiska uppfattningen bland de anställda.

Bachelor thesis Swedish OPEN
Leander, Kajsa; Johannesson, Maria;
(2013)
  • Publisher: Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik
  • Subject: employer brand | employer branding | företagskultur | marknadsföring | värdegrund och värden

Employer branding (som kan ses som ett företags arbetsgivarvarumärke) är ett begrepp som det under det senaste decenniet riktats mycket uppmärksamhet mot och i denna uppsats undersöks hur ett företags önskade interna employer brand överensstämmer med uppfattningen de an... View more
Share - Bookmark