Victoria's Secret : Märket som skapade en drömvärld och blev till en framgångssaga

Bachelor thesis Swedish OPEN
Jonsson, Christine ; Stenlo, Andrea (2014)
  • Publisher: Stockholms universitet, Institutionen för mediestudier
  • Subject: Victoria's Secret | varumärkesstrategi | semiotisk bildanalys | brand identity | säljstrategi | celebrity endorsement

Victoria’s Secret grundades 1977 i Kalifornien, USA. Idag har märket, som främst säljer underkläder, nått en enorm popularitet. I USA finns det, hösten 2014, över 1 000 butiker. Företagets främsta sätt att marknadsföra sig på är genom dess modeshow – The Victoria’s Secret Fashion Show - som sänds en gång per år på CBS. Den påkostade showen blandar modevisningen, som är uppdelad i ett antal olika teman, med uppträdanden av de för tillfället mest populära artisterna.      Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Victoria’s Secret använder sig av underhållning som strategi för att sälja produkter samt att se vilken roll 2013- års modeshow har i uppbyggandet av Victoria’s Secrets varumärke. För att uppnå syftet har en semiotisk bildanalys utförts, vilken var baserad på fyra utvalda scener. Bildanalysen är grundad på Roland Barthes begrepp denotation och konnotation. Detta är en effektiv metod för att upptäcka och vidare studera underliggande strukturer, symbolik och budskap i en text eller bild. Uppsatsens teori baseras på relevanta begrepp som märkesgemenskap, brand identity och celebrity endorsement.      Victoria’s Secret har genom sin show skapat en hybrid mellan en klassisk modevisning och ett underhållningsformat. Artisterna, kostymerna och modellerna bidrar till att showen känns mer som ett underhållande event än som reklam. Förutom att det är ett sätt för märket att nå en större publik så bidrar formatet till att gränsen mellan underhållning och marknadsföring suddas ut.      Att rikta uppmärksamheten mot märkets modeller är ett strategiskt drag eftersom det framkallar ett publikt intresse, något som märket sedan utnyttjar genom att låta modellerna marknadsföra märket på sociala medier. Showen är snarare till för att marknadsföra Victoria’s Secret och skapa en nyfikenhet för varumärket än för att marknadsföra enskilda produkter. Detta sker genom användandet av olika scener med separata teman för att bygga upp berättelser. I berättelserna placerar Victoria’s Secret element och budskap som kan attrahera konsumenter. Gemensamt för scenerna är att samtliga på ett eller annat sätt anspelar på publikens önskningar och drömmar
Share - Bookmark