IFRS 3 & IAS 39 : Övergången till IFRS – resultatmässiga effekter

Bachelor thesis Swedish OPEN
Nieminen, Jan-Erik ; Khan, Tahir (2005)
  • Publisher: Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen
  • Subject: Business studies | Företagsekonomi

Från och med den 1 januari 2005 måste alla börsnoterade bolag redovisa enligt IFRS. Fördelar med IFRS är harmonisering av redovisningsprinciperna mellan olika länder, internationellt enhetlig redovisningspraxis och att investerare lättare kan jämföra olika företags fina... View more
Share - Bookmark