publication . Bachelor thesis . 2006

Alla ska ha kul! : Parodisk barnkultur och publik i nutida kommersiell animation

Milia, Mirella;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2006
  • Publisher: Stockholms universitet, Filmvetenskapliga institutionen
  • Country: Sweden
Abstract
Barnfilmen har länge haft en undanskymd plats inom filmteori. Man har tidigare intresserad sig för den i termer av ideologisk påverkan eller pedagogisk nytta alternativt onytta, men intresse för frågor som rör mer specifika textmekanismer har hittills dröjt. En sådan fråga är, exempelvis, hur barnfilmen konstruerar eller implicerar sin egen åskådare. Med tanke på att motsvarande problema¬tik har dragit till sig många barnlitteraturforskares intresse, är det märkligt att en liknande omsorg inte har uppstått inom barnfilmstudier. Mot denna bakgrund, är denna studies syfte att utforska några samtida animerade barnfilmtexter för att förstå hur de relaterar sig till ...
Subjects
free text keywords: animation, Bachtin, barnfilm, barnfilmens publik, barnkultur, dialogism, heteroglossia, karneval, parodi, Film, Filmvetenskap
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue