Alla ska ha kul! : Parodisk barnkultur och publik i nutida kommersiell animation

Bachelor thesis Swedish OPEN
Milia, Mirella;
(2006)
  • Publisher: Stockholms universitet, Filmvetenskapliga institutionen
  • Subject: animation | Bachtin | barnfilm | barnfilmens publik | barnkultur | dialogism | heteroglossia | karneval | parodi | Film | Filmvetenskap

Barnfilmen har länge haft en undanskymd plats inom filmteori. Man har tidigare intresserad sig för den i termer av ideologisk påverkan eller pedagogisk nytta alternativt onytta, men intresse för frågor som rör mer specifika textmekanismer har hittills dröjt. En sådan fr... View more
Share - Bookmark