publication . Doctoral thesis . 2010

Musikproduktion med föränderliga verktyg - en pedagogisk utmaning

Gullö, Jan-Olof;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: Stockholms universitet, Centrum för musikpedagogisk forskning (MPC)
  • Country: Sweden
Abstract
The Millennials, today’s pupils and students, is the first generation to grow up with tools for interactive communication and media production. Many students choose to study music production in higher education establishments. Therefore music production is an emerging subject and important research topic. The aim of this thesis is to develop knowledge of music production and to identify key skills necessary for music producers and music production teachers. Three sub-studies were performed to investigate what characterizes music production, both in an educational context and as a professional activity. In the first study, a Desktop Music Production project in a ...
Subjects
ACM Computing Classification System: ComputingMilieux_COMPUTERSANDEDUCATIONInformationSystems_INFORMATIONINTERFACESANDPRESENTATION(e.g.,HCI)
free text keywords: desktop music production, gender, music education, music production, the Bologna process, the millennials, university teaching, Musikpedagogik
Related Organizations
277 references, page 1 of 19

American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American Psychological Association (5. ed.). Washington, D.C.: The Assoc.

Andreasson, C. & Rylander, P. E. (2005). Berätta med ljud: att spela in, redigera och mixa i dator. Lund: Studentlitteratur.

Arbetsmiljöverkets författningssamling (2005). AFS2005:16 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Solna: Arbetsmiljöverket.

Arfwedson, G. B. & Arfwedson, G. (1991). Didaktik för lärare. Stockholm: HLS (Högsk. för lärarutbildning).

Aristoteles. (1993). Den nikomachiska etiken. Göteborg: Daidalos.

Aristoteles. (1994). Om diktkonsten. Göteborg: Anamma.

Arvidsson, H. (2005, 2005-10-02). Tv-spel ny arena för ny musik. Dagens Nyheter.

Askling, B. (2006). Utbildningsvetenskap: ett vetenskapsområde tar form. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Aspers, P. (2007). Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. Malmö: Liber.

Assefa, A. (2006). Den professionella orkestermusiken i Sverige: Betänkande av Orkesterutredningen SOU 2006:34. Stockholm: Fritzes.

Avid. (2006). Avid Acquires Sibelius, Expands Reach into Global Education Market. Hämtad 2009-09-13, från http://www.sibelius.com/news/press100.html Axelsen, D. (1997). Listening to recorded music: Habits and motivation among high-school students. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

Barrow, T., & Newby, J. (1995). Inside the music business. London; New York: Routledge.

Barry, S. (1974). Hammond As In Organ: The Laurens Hammond Story. Från http://thehammondorganstory.com

Beekman, G. (2003). Computer confluence: exploring tomorrow's technology Upper Saddle River: Prentice Hall: Pearson Education International.

277 references, page 1 of 19
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue