publication . Bachelor thesis . 2014

If You Live in a Nuclear Submarine : En diskursanalys av Xbox One i Time & Forbes

Sjöberg, Magnus; Stabell Jebsen, Carl Axel;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Stockholms universitet, Institutionen för mediestudier
  • Country: Sweden
Abstract
Xbox One är en spelkonsol från företaget Microsoft och en uppföljare till Xbox 360. Konsolen presenterades officiellt vid en presskonferens den 21 maj 2013 och före presentationen så fanns det ett av många rykten om ett krav på att vara ständigt uppkopplad mot internet som rapporterades i media. Syftet med uppsatsen har varit att i utifrån efterförloppet av Microsofts premiärlansering av spelkonsolen Xbox One undersöka den diskursiva bild som nyhetsmedierna Forbes och Time använder för att skildra och rama in Xbox One under den första månaden efter produktens lansering. Vår frågeställning har varit: – Hur framställer Time och Forbes information om Xbox One, och ...
Subjects
free text keywords: Xbox One, Diskursanalys, Konvergens, Framing
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue