If You Live in a Nuclear Submarine : En diskursanalys av Xbox One i Time & Forbes

Bachelor thesis Swedish OPEN
Sjöberg, Magnus; Stabell Jebsen, Carl Axel;
(2014)
  • Publisher: Stockholms universitet, Institutionen för mediestudier
  • Subject: Xbox One | Diskursanalys | Konvergens | Framing

Xbox One är en spelkonsol från företaget Microsoft och en uppföljare till Xbox 360. Konsolen presenterades officiellt vid en presskonferens den 21 maj 2013 och före presentationen så fanns det ett av många rykten om ett krav på att vara ständigt uppkopplad mot internet ... View more
Share - Bookmark