publication . Bachelor thesis . 2014

Bland prinsessor och soldater : En kvalitativ innehållsanalys av genus och stereotyper i två Disneyfilmer

Jonsson, Andreas;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Stockholms universitet, Institutionen för mediestudier
  • Country: Sweden
Abstract
Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur genus representeras och hur feministisk kritik syns i Disneyfilmerna Mulan och Frost. Arbetet behandlar kopplingen till tidigare Disneyfilmer och stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt. Det utgår från ett genusperspektiv som tar hänsyn till könsroller som är resultatet av sociala konstruktioner. Metod: Filmerna har studerats i sin helhet och sedan har specifika scener och sekvenser valts ut för närmare studie. De har analyserats utifrån Selby och Cowderys modell för narrativ analys i boken How to Study Television (1995). Analysen för bägge filmerna är uppdelad i tre delar som behandlar både se...
Subjects
free text keywords: Representationer, genus, feminism, stereotyper, Disney, Mulan, Frost
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue