Bland prinsessor och soldater : En kvalitativ innehållsanalys av genus och stereotyper i två Disneyfilmer

Bachelor thesis Swedish OPEN
Jonsson, Andreas;
(2014)
  • Publisher: Stockholms universitet, Institutionen för mediestudier
  • Subject: Representationer | genus | feminism | stereotyper | Disney | Mulan | Frost

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur genus representeras och hur feministisk kritik syns i Disneyfilmerna Mulan och Frost. Arbetet behandlar kopplingen till tidigare Disneyfilmer och stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt. Det utgår från... View more
Share - Bookmark