Syskonplaceringens relation till personligheten hos vuxna personer

Bachelor thesis Swedish OPEN
Lindberg, Charlotta;
(2015)
  • Publisher: Stockholms universitet, Psykologiska institutionen
  • Subject: Birth order; Siblings | Personality; Big Five Factor Modell | Sisarusten syntymäjärjestys; Persoonallisuus; Viiden faktorin malli | Syskonplacering; Personlighet; Femfaktor-modell

Individers placering i syskonskaran och dess relation till beteenden har varit i fokus för otaliga studier. Det finns dock relativt lite forskning kring syskonplaceringens relation till personlighet i Sverige. Syftet med denna studie var att undersöka syskonplaceringens... View more
Share - Bookmark