publication . Bachelor thesis . 2015

Syskonplaceringens relation till personligheten hos vuxna personer

Lindberg, Charlotta;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Stockholms universitet, Psykologiska institutionen
  • Country: Sweden
Abstract
Individers placering i syskonskaran och dess relation till beteenden har varit i fokus för otaliga studier. Det finns dock relativt lite forskning kring syskonplaceringens relation till personlighet i Sverige. Syftet med denna studie var att undersöka syskonplaceringens relation till personligheten enligt Big Five-Inventory (Zakrisson, 2010). Studien inkluderade vuxna personer (N=1070) som var relaterade till Stockholms universitets databas och svarade elektroniskt på enkäten (BFI). Fyra grupper av syskonplacering inkluderades: äldstabarn, mellanbarn, yngstabarn och ensambarn. Fem envägs oberoende variansanalyser genomfördes för att testa syskonplaceringens effe...
Subjects
free text keywords: Birth order; Siblings, Personality; Big Five Factor Modell, Sisarusten syntymäjärjestys; Persoonallisuus; Viiden faktorin malli, Syskonplacering; Personlighet; Femfaktor-modell
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue