Dynamisk Ledarutveckling : En ny metod för personlig utveckling av ledare skapad genom integration av två etablerade metoder för personlig utveckling

Bachelor thesis Swedish OPEN
Rudbäck, Marie-Christine;
(2013)
  • Publisher: Stockholms universitet, Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum)
  • Subject: Leadership Development | The Skilled Helper | Personal Growth | Creative Processes | Ledarskap | ledarutveckling | ledarskapsutveckling | personlig utveckling | emotionell intelligens | Dynamisk Pedagogik | självkännedom | självinsikt | förändring | skapande processer

Syftet med denna studie är att teoretiskt pröva att integrera en etablerad metod för personlig utveckling, The Skilled Helper, med metoden Dynamisk Pedagogik och skapa en ny metod för en specifik tillämpning, personlig utveckling av ledare. Integrationen görs med hjälp ... View more
Share - Bookmark