publication . Bachelor thesis . 2013

Dynamisk Ledarutveckling : En ny metod för personlig utveckling av ledare skapad genom integration av två etablerade metoder för personlig utveckling

Rudbäck, Marie-Christine;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Stockholms universitet, Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum)
  • Country: Sweden
Abstract
Syftet med denna studie är att teoretiskt pröva att integrera en etablerad metod för personlig utveckling, The Skilled Helper, med metoden Dynamisk Pedagogik och skapa en ny metod för en specifik tillämpning, personlig utveckling av ledare. Integrationen görs med hjälp av en etablerad metametod för metodutveckling. De bägge ingående metoderna värderas enligt fastställda kriterier. Samma kriterier används sedan för att värdera den nya metod som designas. Med detta har studien uppnått en jämförbarhet mellan de tre metoderna avseende parametrar som är centrala och relevanta för metoder och metodskapande. Studien skall besvara en rad olika frågeställningar såsom: Gå...
Subjects
free text keywords: Leadership Development, The Skilled Helper, Personal Growth, Creative Processes, Ledarskap, ledarutveckling, ledarskapsutveckling, personlig utveckling, emotionell intelligens, Dynamisk Pedagogik, självkännedom, självinsikt, förändring, skapande processer
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue