publication . Bachelor thesis . 2016

“Who you know affects what you know” : En kvalitativ studie om det sociala kapitalets roll i ett familjeföretag

Fatrous, Joelle; Bergdahl, Johan;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Linköpings universitet, Företagsekonomi
  • Country: Sweden
Abstract
Vi har noterat att forskningen om socialt kapital inom familjeföretag är begränsad. Syftet med uppsatsen är att bidra till att utöka den forskning som sedan tidigare existerar om ämnet socialt kapital. Därför har vi valt att studera hur det sociala kapitalet nyttjas vid ett ägarskifte mellan två generationer inom ett familjeföretag. Studien behandlar också hur företaget nyttjar familjens och de anställdas sociala kapital när behovet av arbetskraft uppstår, samt hur det sociala kapitalet påverkas när företaget nyanställer personer under en expansion. För att kunna utforska detta område och besvara våra frågeställningar, har vi valt att ge...
Subjects
free text keywords: socialt kapital, familjeföretag, sociala nätverk, starka och svaga band, resurser, rekrytering, expansion, företagskultur, Business Administration, Företagsekonomi
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue