Styrning inom Franchising

Bachelor thesis Swedish OPEN
Ohlsson, Anna; Hernström, Sara;
(2005)
  • Publisher: Ekonomiska institutionen
  • Subject: franchising | Business Format Franchising | styrning | direktstyrning | interorganisatoriska relationer | Business and economics | Ekonomi

Bakgrund: Franchisekedjors framgång är beroende av att affärsidén följs till punkt och pricka, vilket medför att franchisetagare på många sätt blir styrda och begränsade i sitt agerande. Franchisetagare bör emellertid, inom de grundläggande ramarna, få ett visst spelrum... View more
Share - Bookmark