publication . Bachelor thesis . 2005

Styrning inom Franchising

Ohlsson, Anna; Hernström, Sara;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2005
  • Publisher: Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen
  • Country: Sweden
Abstract
Bakgrund: Franchisekedjors framgång är beroende av att affärsidén följs till punkt och pricka, vilket medför att franchisetagare på många sätt blir styrda och begränsade i sitt agerande. Franchisetagare bör emellertid, inom de grundläggande ramarna, få ett visst spelrum för att driva sin verksamhet. En central fråga för franchisegivare är således hur de ska utforma de ramar inom vilka franchisetagarna ska hålla sig. Syfte: Studiens syfte är att undersöka vad franchisegivare ämnar uppnå genom att styra sina franchisetagare samt att beskriva hur de styr, vilka styrproblem som den aktuella styrningen kan motverka och vilka bieffekter som kan uppstå. Genomförande: S...
Subjects
free text keywords: franchising, Business Format Franchising, styrning, direktstyrning, interorganisatoriska relationer, Business and economics, Ekonomi
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue