Föräldrars upplevelse av insatsen föräldrakoordinator.

Bachelor thesis Swedish OPEN
Aspén-Franzén, Annika;
(2014)
  • Publisher: Linköpings universitet, Hälsouniversitetet
  • Subject: Parenting coordination | custody battle | parenting-plan | separated parents | Föräldrakoordinator | vårdnadstvist | föräldraplan | separerade föräldrar

Föräldrakoordination är en barnfokuserad alternativ konfliktlösningsmetod som praktiserats i Sverige sedan 2009. Denna intervjustudie har undersökt separerade föräldrars upplevelse av att få stöd i sitt föräldrasamarbete av en föräldrakoordinator. Intervjuer har genomfö... View more
Share - Bookmark