publication . Bachelor thesis . 2014

Föräldrars upplevelse av insatsen föräldrakoordinator.

Aspén-Franzén, Annika;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Linköpings universitet, Avdelningen för kliniska vetenskaper
  • Country: Sweden
Abstract
Föräldrakoordination är en barnfokuserad alternativ konfliktlösningsmetod som praktiserats i Sverige sedan 2009. Denna intervjustudie har undersökt separerade föräldrars upplevelse av att få stöd i sitt föräldrasamarbete av en föräldrakoordinator. Intervjuer har genomförts med sju föräldrar som haft insatsen föräldrakoordinator under minst sex månader. Samtliga deltagande föräldrar har flera års erfarenhet av svårlösta konflikter med den andra föräldern och har tidigare provat andra former av konfliktlösningsinsatser. Resultaten visar att föräldrarna upplevt metoden som hjälpsam när det gäller att öka samarbetsförmågan, sänka konfliktnivån och förbättra barnens ...
Subjects
free text keywords: Parenting coordination, custody battle, parenting-plan, separated parents, Föräldrakoordinator, vårdnadstvist, föräldraplan, separerade föräldrar
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue