publication . Bachelor thesis . 2012

Design of a vertical conveyor for transportation of goods

Furu, Micke;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Linköpings universitet, Maskinkonstruktion
  • Country: Sweden
Abstract
Rotab Rostfria Transportörer AB tillverkar och utvecklar material- och godshanteringsutrustning. Företaget levererar även kompletta materialhanteringslösningar i form av godshanteringsanläggningar som ofta består av transportband och paketeringsutrustning. Examensarbetets mål är att utveckla en vertikaltransportör som ska transportera gods mellan två transportband belägna på olika höjder, transporten ska kunna varieras mellan 1000 - 3000 mm. Transportören ska undvika de två stora nackdelarna som återfinns hos konkurrerande produkter, att de är utrymmeskrävande eller att de använder sig av synkroniserade kedjor. Vertikaltransportören baseras på en konceptidé som ...
Subjects
free text keywords: maskinkonstruktion, konstruktion, vertikaltransportör, transportör
Related Organizations

Massa [kg]

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue