Användning av djur inom arbetsterapi : En systematisk litteraturstudie

Bachelor thesis Swedish OPEN
Niklasson, Emma; Smålander, Sofia;
(2011)
  • Publisher: Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
  • Subject: Occupational Therapy | Occupation | Animal ownership | Animal Assisted Therapy | Volition | Arbetsterapi | Aktivitet | Djurägarskap | Djurterapi | Motivation

Arbetsterapi ämnar möjliggöra utförande av meningsfulla aktiviteter för klienter. Djur ger positiva effekter på människans fysiska, mentala och sociala funktioner som kan öka dennes aktivitetsförmåga, vilket är en förutsättning för aktivitetsutförande. Syftet var att ka... View more
Share - Bookmark