publication . Bachelor thesis . 2011

Användning av djur inom arbetsterapi : En systematisk litteraturstudie

Niklasson, Emma; Smålander, Sofia;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2011
  • Publisher: Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
  • Country: Sweden
Abstract
Arbetsterapi ämnar möjliggöra utförande av meningsfulla aktiviteter för klienter. Djur ger positiva effekter på människans fysiska, mentala och sociala funktioner som kan öka dennes aktivitetsförmåga, vilket är en förutsättning för aktivitetsutförande. Syftet var att kartlägga forskning kring djur i relation till arbetsterapi samt betydelsen djuren har på individens aktivitetsliv. Metoden var en systematisk litteratursökning som gjordes med 14 valda sökord i sju databaser som slutligen gav 15 artiklar för analys. I resultatet identifierades forskningsområdena djurägarskap och djurterapi. Hund var vanligaste djuret för ägarskap och terapi, följt av katt och häst....
Subjects
free text keywords: Occupational Therapy, Occupation, Animal ownership, Animal Assisted Therapy, Volition, Arbetsterapi, Aktivitet, Djurägarskap, Djurterapi, Motivation
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue