publication . Bachelor thesis . 2013

The relationship between the free movement within the EU and international double taxation treaties : An analysis based on the case law of the European Court of Justice

Österman, Catharina;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Linköpings universitet, Affärsrätt
  • Country: Sweden
Abstract
När en skattskyldig blir beskattad flera gånger för samma inkomst, i minst två länder och under samma tidsperiod, uppstår juridisk dubbelbeskattning. En vanlig metod för att i möjligaste mån undvika dubbelbeskattning är att stater ingår bilaterala dubbelbeskattningsavtal med varandra. I ett dubbelbeskattningsavtal avgör de avtalsslutande staterna vilken stat som, i en rad olika situationer, ska ha beskattningsrätt och vilken stat som till följd därav avstår från sin rätt till beskattning. Därigenom undviks, så långt det är möjligt, att en skattskyldig beskattas fler gånger för samma inkomst. Dubbelbeskattning undviks även inom EU genom bilaterala dubbelbeskattni...
Subjects
free text keywords: Dubbelbeskattning, dubbelbeskattningsavtal, EU, fri rörlighet, EU-domstolen
Related Organizations

Mål C-265/04, Bouanich, REG 2006 s. I-00923, från den 19/1-2006. Mål C-290/04, Scorpio, REG 2006 s. I-09461, från den 3/10-2006. Mål C-513/04, Kerckhaert, REG 2006 s. I-10967, från den 14/11-2006. Mål C-524/04, Test Claimants, REG 2007 s. I-02107, från den 13/3-2007. Mål C-170/05, Denkavit, REG 2006 s. I-11949, från den 14/12-2006. Mål C-298/05, Columbus, REG 2007 s. I-10451, från den 6/12-2007. Mål C-379/05, Amurta, REG 2007 s. I-09569, från den 8/11-2007. Mål C-182/06, Lakebrink, REG 2007 s. I-06705, från den 18/7-2007. Mål C-527/06, Renneberg, REG 2008 s. I-07735, från den 16/10-2008. Mål C-157/07, Krankenheim, REG 2008 s. I-08061, från den 23/10-2008. Mål C-282/07, Truck Center, REG 2008 s. I-10767, från den 22/12-2008.

Any information missing or wrong?Report an Issue