publication . Doctoral thesis . 2013

TV FÖR BARN : Den svenska public service televisionens föreställningar om en barnpublik

Pettersson, Åsa;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Linköpings universitet, Tema Barn
  • Country: Sweden
Abstract
The study explores how the Swedish public service TV institution imagines a child audience in a societal context where the broadcasting landscape hastransformed greatly over the past thirty years and where TV is seen to  constitute both risks and benefits for children. The concept of TV for children is established to broaden the scope for studying what has been broadcast for a child audience on public service TV. The empirical material consists of both broadcasting policy documents and an extensive selection of public service TV programmes targeting children, selected from 1980, 1992 and 2007, which marked before, during and after the abolishment of the Swedish ...
Subjects
free text keywords: Children, television, public service, child audience, TV programming, Barn, TV, barnpublik, TV program, Social Sciences, Samhällsvetenskap
Related Organizations
110 references, page 1 of 8

Aronsson, Karin (1997). Barns världar - barns bilder. Stockholm: Natur och kultur

Ariès, Philippe (1982 [1960]). Barndomens historia. Stockholm: Gidlund

Axelsson, Thom (2007). Rätt elev i rätt klass: skola, begåvning och styrning 1910-1950. Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2007

Bachtin, Michail (1996). Speech genres and other late essays. Austin: Univ. of Texas Press

Baker, Steve (2001 [1993]). Picturing the beast: animals, identity and representation. Manchester: Manchester Univ. Press

Bakøy, Eva (1999). Med fjernsynet i barnets tjenste. NRK-fjernsynets programvirksomhet for barn på 60- og 70-tallet. Trondheim: NTNU

Barnombudsmannen (1999). Mänskliga rättigheter för barn: ett informationsmaterial om FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: Barnombudsmannen

Becker, Karin (1999). Perspectives on the study of visual culture. In Johan Fornäs (ed.), Advancing cultural studies: report from an international workshop at Södergarn Conference Centre, Lidingö, 4-5 February 1999. Stockholm: Stockholms univ., Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Bennett, James (2006). The Public Service value of interactive television. New Review of Film & Television Studies, Vol. 4 Issue 3, p263-285

Berger, John (1982). Varför se på djur? Konsten att se. Stockholm: Brombergs

Bergnéhr, Disa (2009). Natur, utomhusmiljö och den goda barndomen i tidningen Förskolan. In Gunnilla Halldén (ed.), Naturen som symbol för den goda barndomen. Stockholm: Carlssons

Bignell, Jonathan (2005). Familiar aliens: Teletubbies and postmodern childhood. Screen, 43 (3), 373-387

Björkegren, Dag (2001). Glädjens mekanismer. Stockholm: Carlssons bokförlag

Blevins, Jeffrey Layne (2011). Applying the US Safe Harbour Policy to Television Violence. Journal of Children and Media; 2011, 5(1): 37-52

Boglind, Ann & Nordenstam, Anna (2010). Från fabler till manga: litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur. 1. uppl. Malmö: Gleerups

110 references, page 1 of 8
Abstract
The study explores how the Swedish public service TV institution imagines a child audience in a societal context where the broadcasting landscape hastransformed greatly over the past thirty years and where TV is seen to  constitute both risks and benefits for children. The concept of TV for children is established to broaden the scope for studying what has been broadcast for a child audience on public service TV. The empirical material consists of both broadcasting policy documents and an extensive selection of public service TV programmes targeting children, selected from 1980, 1992 and 2007, which marked before, during and after the abolishment of the Swedish ...
Subjects
free text keywords: Children, television, public service, child audience, TV programming, Barn, TV, barnpublik, TV program, Social Sciences, Samhällsvetenskap
Related Organizations
110 references, page 1 of 8

Aronsson, Karin (1997). Barns världar - barns bilder. Stockholm: Natur och kultur

Ariès, Philippe (1982 [1960]). Barndomens historia. Stockholm: Gidlund

Axelsson, Thom (2007). Rätt elev i rätt klass: skola, begåvning och styrning 1910-1950. Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2007

Bachtin, Michail (1996). Speech genres and other late essays. Austin: Univ. of Texas Press

Baker, Steve (2001 [1993]). Picturing the beast: animals, identity and representation. Manchester: Manchester Univ. Press

Bakøy, Eva (1999). Med fjernsynet i barnets tjenste. NRK-fjernsynets programvirksomhet for barn på 60- og 70-tallet. Trondheim: NTNU

Barnombudsmannen (1999). Mänskliga rättigheter för barn: ett informationsmaterial om FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: Barnombudsmannen

Becker, Karin (1999). Perspectives on the study of visual culture. In Johan Fornäs (ed.), Advancing cultural studies: report from an international workshop at Södergarn Conference Centre, Lidingö, 4-5 February 1999. Stockholm: Stockholms univ., Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Bennett, James (2006). The Public Service value of interactive television. New Review of Film & Television Studies, Vol. 4 Issue 3, p263-285

Berger, John (1982). Varför se på djur? Konsten att se. Stockholm: Brombergs

Bergnéhr, Disa (2009). Natur, utomhusmiljö och den goda barndomen i tidningen Förskolan. In Gunnilla Halldén (ed.), Naturen som symbol för den goda barndomen. Stockholm: Carlssons

Bignell, Jonathan (2005). Familiar aliens: Teletubbies and postmodern childhood. Screen, 43 (3), 373-387

Björkegren, Dag (2001). Glädjens mekanismer. Stockholm: Carlssons bokförlag

Blevins, Jeffrey Layne (2011). Applying the US Safe Harbour Policy to Television Violence. Journal of Children and Media; 2011, 5(1): 37-52

Boglind, Ann & Nordenstam, Anna (2010). Från fabler till manga: litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur. 1. uppl. Malmö: Gleerups

110 references, page 1 of 8
Any information missing or wrong?Report an Issue