publication . Bachelor thesis . 2013

Konceptutveckling av ett nytt utomhusgym med träningsredskap för offentlig utemiljö

Persson, Madeleine; Hammargren, Ellen;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Linköpings universitet, Maskinkonstruktion
  • Country: Sweden
Abstract
I dagsläget är en stillasittande livsstil med inget eller endast litet inslag av fysisk aktivitet vanligt förekommande. Med sin slogan – Inspiring all generations – vill HAGS Aneby AB bjuda in alla generationer till fysisk aktivitet genom sina produkter inom lek, sport och fitness. Genom att styrka idén om utomhusgym kan den fysiska aktiviteten ökas – användare ska vilja använda utomhusgym och kunder ska vilja köpa in utomhusgym. Önskemålet är att skapa attraktiva platser som stödjer fysisk aktivitet och som också gör det roligt och trivsamt att röra på sig. Detta examensarbete utförs med syfte att undersöka hur HAGS Aneby AB kan erbjuda en träningslösning med u...
Subjects
free text keywords: product development, user centered, training equipment, product design, concept development, Hags, produktutveckling, design, utomhusgym, användarcentrerad, träningsutrustning, webbenkät, konceptutveckling, träningslösning
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue