Konceptutveckling av ett nytt utomhusgym med träningsredskap för offentlig utemiljö

Bachelor thesis Swedish OPEN
Persson, Madeleine; Hammargren, Ellen;
(2013)
  • Publisher: Linköpings universitet, Tekniska högskolan
  • Subject: product development | user centered | training equipment | product design | concept development | Hags | produktutveckling | design | utomhusgym | användarcentrerad | träningsutrustning | webbenkät | konceptutveckling | träningslösning

I dagsläget är en stillasittande livsstil med inget eller endast litet inslag av fysisk aktivitet vanligt förekommande. Med sin slogan – Inspiring all generations – vill HAGS Aneby AB bjuda in alla generationer till fysisk aktivitet genom sina produkter inom lek, sport ... View more
Share - Bookmark