publication . Bachelor thesis . 2015

Nudge; en knuff i rätt riktning? : Ett beteendeekonomiskt experiment om svenskars attityder till nudge

Öqvist, Johanna; Bergfelt, Petra;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Linköpings universitet, Nationalekonomi
  • Country: Sweden
Abstract
Beteendeinterventioner – så kallade nudge – syftar till att få individer att ta beslut som är gynnsamma både för individ och samhälle genom att göra subtila förändringar i den miljö inom vilken individer tar beslut. Beslutsfattare världen över har börjat använda nudge som ytterligare ett policy-verktyg. Nudge har emellertid kritiserats för dess tvivelaktiga etiska principer och debatten om nudge har i stort sett fortskridit utan inflytande från allmänheten. För i vilken utsträckning anses nudge-interventioner vara acceptabla och när upplevs de vara inskränkande på individens fria val? Bör alla typer av nudge uppfattas som lika eller beror attityder på specifika ...
Subjects
free text keywords: Nudge; Attitudes; Behavioral economics; Policy intervention; Libertarian paternalism; Pro-Self; Pro-social; Degree of intrusiveness, Nudge; Attityder; Beteendeekonomi; Policyintervention; Libertarian paternalism; Pro-self; Pro-social; Påträngandegrader
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue