P/B i kombination med marknadsvärde : En studie på Stockholmsbörsen 2006 - 2016

Bachelor thesis Swedish OPEN
Lundgren, Anton ; Ahlgren, Sara (2017)
  • Publisher: Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten
  • Subject: Price-to-Book (P/B) | excess return | Jensen’s alpha | Sharpe-ratio | Treynor index | market value | book value | size | small firm effect | överavkastning | Jensens alfa | Sharpe-kvot | marknadsvärde | bokfört värde | storlek | småbolagseffekt | Business Administration | Företagsekonomi

Bakgrund: Denna studie är ett test av investeringsstrategi baserad på relativvärdering av multiplar. Den multipel som kommer att studeras som investeringsstrategi är Price-to-Book (P/B). Valet av multipel på P/B beror på att det är en väl omskriven multipel som fortfara... View more
Share - Bookmark