publication . Bachelor thesis . 2013

Cryptosporidiumutbrottet i Östersunds kommun 2010 : Påverkan på kommunens barn

Jansson, Nils-Henrik; Pavlov, Patrik;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Linköpings universitet, Statistik
  • Country: Sweden
Abstract
Målet med den här studien är att undersöka hur barn under 15 år påverkades av Cryptosporidiumutbrottet i slutet av år 2010 i Östersunds kommun. Datamaterialet utgörs av svar på en enkätundersökning från 514 barn rörande deras hälsa relaterad till utbrottet. Dessa enkäter togs fram av svenska Smittskyddsinstitutet kort efter utbrottet och det är i uppdrag av denna myndighet som studien utförs. Analys av riskfaktorer och följdsymptom utförs med logistiska regressionsmodeller utifrån både ett Bayesianskt och ett frekventistiskt tillvägagångssätt för att på så sätt betrakta datamaterialet från fler synvinklar och samtidigt identifiera skillnader mellan dessa två til...
Subjects
free text keywords: Cryptosporidium, children, risk factors, symptoms, logistic regression, Bayesian vs. frequentist, barn, riskfaktorer, följdsymptom, logistisk regression, Bayesianskt vs. frekventistiskt
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue