publication . Doctoral thesis . 2007

Protein Microarray Chips

Klenkar, Goran;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2007
  • Publisher: Linköpings universitet, Sensorvetenskap och Molekylfysik
  • Country: Sweden
Abstract
Livet tas för givet av de flesta. Det finns däremot många som ägnar stora delar av sitt liv för att försöka lösa dess mysterier. En del av lösningen ligger i att förstå hur alla molekyler är sammanlänkade i det gigantiska nätverk som definierar den levande organismen. Under det senaste seklet har en hel del forskning utförts för att kartlägga dessa nätverk. Resultatet av dessa mödor kan vi se i de läkemedel som vi har idag och som har utvecklats för att bota eller åtminstone lindra olika sjukdomar och tillstånd. Dessvärre finns det fortfarande många sjukdomar som är obotliga (t.ex. cancer) och mycket arbete krävs för att förstå dem till fullo och kunna designa f...
Subjects
free text keywords: Microarray, biosensor, biomolecular interaction, narcotics detection, imaging ellipsometry and surface plasmon resonance, Biophysics, Biofysik
Related Organizations
116 references, page 1 of 8

3 BIOSENSORS - MONITORING BIOMOLECULAR INTERACTIONS...... 19 3.1 SPONTANEOUS PROTEIN ADSORPTION TO SOLID SURFACES...........................20 3.2 CONTROLLED PROTEIN IMMOBILIZATION..................................................22 3.2.1 Covalent Immobilization........................................................ 22 3.2.2 Immobilization of Biotinylated Proteins.................................... 23 3.2.3 Protein Immobilization via Antibodies...................................... 24 3.2.4 Immobilization of Histidine-tagged Proteins ............................. 25 3.3 MONITORING BIOMOLECULAR INTERACTIONS IN REAL TIME...........................28 3.4 TOWARDS HIGHER THROUGHPUT WITH MICROARRAY CHIPS ..........................33 3.4.1 Functional Proteomics ........................................................... 35 3.4.2 Pharmaceutical Research and Drug Discovery .......................... 39 3.4.3 Clinical Diagnostics ............................................................... 40 3.4.4 Trace Detection of Harmful or Illegal Substances...................... 41

4 SURFACE MODIFICATIONS............................................................. 45 4.1 SELF-ASSEMBLED MONOLAYERS (SAMS) OF THIOLS...................................45 4.2 PATTERNING ...................................................................................47 4.2.1 Microcontact Printing ............................................................ 47 4.2.2 Ink-jet Printing .................................................................... 48 Jeong, H.; Mason, S. P.; Barabasi, A. L.; Oltvai, Z. N. "Lethality and centrality in protein networks" Nature 2001, 411, 41-42.

Uetz, P.; Giot, L.; Cagney, G.; Mansfield, T.; Judson, R.; Knight, J.; Lockshon, D.; Narayan, V.; Srinivasan, M.; Pochart, P.; Qureshi-Emili, A.; Li, Y.; Godwin, B.; Conover, D.; Kalbfleisch, T.; Vijayadamodar, G.; Yang, M.; Johnston, M.; Fields, S.; Rothberg, J. "A comprehensive analysis of protein-protein interactions in saccharomyces cerevisiae" Nature 2000, 403, 623-627.

Nölting, B. Methods in modern biophysics, 2nd ed.; Springer-Verlag: Berlin Heidelberg, 2006.

Smiths Detection, www.smithsdetection.com, accessed Jan 23, 2007.

Castner, D.; Ratner, B. "Biomedical surface science: Foundations to frontiers" Surf. Sci. 2002, 500, 28-60. [OpenAIRE]

Creighton, T. E. Proteins: Structures and molecular properties, 2nd ed.; W.H. Freeman and Company: New York, NY, 1993.

Rev. Biochem. 1990, 59, 439-473.

Watson, J. D.; Crick, F. H. C. "Molecular structure of nucleic acids: A structure for deoxyribose nucleic acid" Nature 1953, 171, 737-738.

[10] Zubay, G. L. Biochemistry, 4th ed.; Vm. C. Brown Publishers: Dubuque, IA, 1998.

[12] Protein Data Bank, http://www.rcsb.org, accessed 16th Nov, 2006.

[13] Humphrey, W.; Dalke, A.; Schulten, K. "Vmd: Visual molecular dynamics" J. Mol. Graphics 1996, 14, 33-38.

[14] Biesecker, G.; Harris, J. I.; Thierry, J. C.; Walker, J. E.; Wonacott, A. J. "Sequence and structure of d-glyceraldehyde 3-phosphate

[16] Borrebaeck, C. "Antibodies in diagnostics - from immunoassays to protein chips" Immunol. Today 2000, 21, 379-382.

[17] Drews, J. "Drug discovery: A historical perspective" Science 2000, 287, 1960-1964. [OpenAIRE]

116 references, page 1 of 8
Any information missing or wrong?Report an Issue