Hur fungerar datorer? : En fallstudie av att utveckla pedagogisk multimedia för ett datorhistoriskt museum.

Bachelor thesis Swedish OPEN
Ahl, Linda;
(2004)
  • Publisher: Institutionen för datavetenskap
  • Subject: Datalogi | multimedia | dator | systemutveckling | metod | Computer Sciences | Datavetenskap (datalogi)

Få människor vet hur datorer fungerar, vilka komponenter de är uppbyggda av och hur dessa samverkar. I detta examensarbete har en prototyp till en multimediepresentation utvecklats. Presentationen kommer att placeras på ett datorhistoriskt museum och dess syfte kommer d... View more
Share - Bookmark