Konstruktionen av stress : En kvalitativ studie om hur stress upplevs i banksektorn

Bachelor thesis Swedish OPEN
Blohm, Martin; Konradsson, Axel;
(2017)
  • Publisher: Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten
  • Subject: Stress | Negative stress | Positive stress | Challenge | Control | Work-life balance | Banking sector | Negativ stress | Positiv stress | Utmaning | Kontroll | Banksektor | Business Administration | Företagsekonomi

Bakgrund: Arbetslivet förändras ständigt till följd av digitaliseringen och tillgången till information ökar kraftigt. Banksektorn är en av de sektorer som påverkats mest av dessa förändringar och studier har visat att arbetsrelaterad stress ökar till följd av detta. De... View more
Share - Bookmark