publication . Bachelor thesis . 2017

Konstruktionen av stress : En kvalitativ studie om hur stress upplevs i banksektorn

Blohm, Martin; Konradsson, Axel;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Linköpings universitet, Företagsekonomi
  • Country: Sweden
Abstract
Bakgrund: Arbetslivet förändras ständigt till följd av digitaliseringen och tillgången till information ökar kraftigt. Banksektorn är en av de sektorer som påverkats mest av dessa förändringar och studier har visat att arbetsrelaterad stress ökar till följd av detta. Det är lätt att utifrån studier och fackliga undersökningar förknippa stress i banksektorn med arbetsmiljöproblem eftersom fokus ligger på ohälsa och sjukskrivning. Samtidigt vill många människor arbeta i banksektorn och i andra yrkesgrupper med liknande karaktärsdrag. Det behövs en djupare förståelse för stress i banksektorn och hur den kan upplevas i moderna, föränderliga yrken med stor informatio...
Subjects
free text keywords: Stress, Negative stress, Positive stress, Challenge, Control, Work-life balance, Banking sector, Negativ stress, Positiv stress, Utmaning, Kontroll, Banksektor, Business Administration, Företagsekonomi
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue