Complementing network security to the ISO/IEC 27000 standard

Bachelor thesis English OPEN
Alila, Patrick; (2007)
  • Publisher: Linköpings universitet, Tekniska högskolan

I syfte att öppna upp nya affärsmöjligheter för informationssäkerhetsföretaget Secure State AB, har detta arbete bedrivits för att komplettera företagets nuvarande standard för informationssäkerhetsarbete med ytterligare nätverkssäkerhet. Krav på slutresultatet var att ... View more
Share - Bookmark