publication . Bachelor thesis . 2007

Complementing network security to the ISO/IEC 27000 standard

Alila, Patrick;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2007
  • Publisher: Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap
  • Country: Sweden
Abstract
I syfte att öppna upp nya affärsmöjligheter för informationssäkerhetsföretaget Secure State AB, har detta arbete bedrivits för att komplettera företagets nuvarande standard för informationssäkerhetsarbete med ytterligare nätverkssäkerhet. Krav på slutresultatet var att dokumentet eller standarden skulle kunna komplettera ISO 27000, samt vara kostnadseffektivt. Efter en undersökning av den nämnda standarden konstaterades att enbart ISO 27000 i sig inte är ett fullgott verktyg för nätverkssäkerhetsarbete, på grund av dess icke-tekniska inriktning och målgrupp. Att komplettera ISO 27000 med av författaren utarbetade krav var inte heller att föredra, då syftet med e...
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue