Väsentlighetsbedömningens påverkan av klientens branschtillhörighet

Bachelor thesis Swedish OPEN
Dahlström, Angelina; Rosdahl, Sara;
(2014)
  • Publisher: Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten
  • Subject: Auditing | Review | Materiality Assessment | Client | Industry affiliation | Revisor | granskning | väsentlighetsbedömning | klient | branschtillhörighet

Bakgrund: Bristen på riktlinjer för väsentlighetsbedömning lämnar ett stort utrymme för revisorns professionella omdöme i väsentlighetsbedömningen. Revisorn måste använda sitt professionella omdöme vid väsentlighetsbedömningen, speciellt med hänseende till klientens bra... View more
Share - Bookmark