publication . Bachelor thesis . 2014

Väsentlighetsbedömningens påverkan av klientens branschtillhörighet

Dahlström, Angelina; Rosdahl, Sara;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
  • Country: Sweden
Abstract
Bakgrund: Bristen på riktlinjer för väsentlighetsbedömning lämnar ett stort utrymme för revisorns professionella omdöme i väsentlighetsbedömningen. Revisorn måste använda sitt professionella omdöme vid väsentlighetsbedömningen, speciellt med hänseende till klientens branschtillhörighet, vilket ger upphov till inkonsekventa väsentlighetsbedömningar. Syfte: Studiens syfte är att förklara hur revisorernas väsentlighetsbedömningar påverkas av klientens branschtillhörighet. Metod: Studien har ett positivitsikt synsätt och använder en kombinerad metod av både kvalitativ och kvantitativ metodik. Studien utförde för- och efterintervjuer samt en enkätundersökning. Datan ...
Subjects
free text keywords: Auditing, Review, Materiality Assessment, Client, Industry affiliation, Revisor, granskning, väsentlighetsbedömning, klient, branschtillhörighet
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue