publication . Bachelor thesis . 2010

En obekväm sanning eller en stor bluff? : En analys av den visuella gestaltningen av fenomenet "global uppvärmning" i filmmediet

Eriksson, Anton; Oretoft, Mikael;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: Linköpings universitet, Kultur, samhälle, mediegestaltning
  • Country: Sweden
Abstract
En uppsats som kritiskt granskar och analyserar den visuella gestaltningen i två dokumentärfilmer. Huvudtemat i filmerna är global uppvärmning och konsekvenserna av detta. Uppsatsens syfte är att undersöka den visuella gestaltningen av den miljödebatt som filmerna är en del i och genom detta belysa frågor som berör visuell kultur och popularisering av vetenskap.
Subjects
free text keywords: Visuell kultur, miljödebatt, global uppvärmning, retorik, filmanalys, Cultural heritage and cultural production, Kulturarv och kulturproduktion
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue