En obekväm sanning eller en stor bluff? : En analys av den visuella gestaltningen av fenomenet "global uppvärmning" i filmmediet

Bachelor thesis Swedish OPEN
Eriksson, Anton; Oretoft, Mikael;
(2010)
  • Publisher: Linköpings universitet, Kultur, samhälle, mediegestaltning
  • Subject: Visuell kultur | miljödebatt | global uppvärmning | retorik | filmanalys | Cultural heritage and cultural production | Kulturarv och kulturproduktion

En uppsats som kritiskt granskar och analyserar den visuella gestaltningen i två dokumentärfilmer. Huvudtemat i filmerna är global uppvärmning och konsekvenserna av detta. Uppsatsens syfte är att undersöka den visuella gestaltningen av den miljödebatt som filmerna är en... View more
Share - Bookmark