Utomhuspedagogik : Hur lärare i Tanzania förhåller sig till att undervisa utomhus.

Bachelor thesis Swedish OPEN
Laaksonen, Linda; Taavola, Jenny;
(2000)
  • Publisher: Institutionen för utbildningsvetenskap
  • Subject: Education | Utomhuspedagogik | Tanzania | miljö | natur | friluftsliv | utomhus | Pedagogik

Syftet med vårt arbete har varit att undersöka vad lärare i Tanzania har för tankar kring utomhusundervisning. Det har vi jämfört med en tidigare gjord undersökning av vad lärare i Sverige har för uppfattningar om utomhuspedagogik. Vi ville också undersöka vilka skäl fö... View more
Share - Bookmark