publication . Bachelor thesis . 2013

The Afghan elections in Swedish media : A discourse analysis of Swedish media reports on the parliamentary elections in 2010

Arvidsson, Jonathan;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
  • Country: Sweden
Abstract
Den här uppsatsen analyserar svensk medias rapportering om valet i Afghanistan 2010. Med hjälp av metoder framtagna av Van Dijk har en analys av artiklar som berör valet 2010 gjorts. De teoretiska utgångspunkterna är postkolonialism och orientalism. Med hjälp av de perspektiven och Van Dijks medieanalys analyseras materialet för att tydliggöra strukturer i media.
Subjects
free text keywords: Media, Postkolonial, Diskursanalys, Orientalism, Afghanistan, Van Dijk
Related Organizations

van Dijk, Teun A., Macrostructures, An interdisciplinary Study of Global Structures in Discourse, Interaction, and Cognition, (Hillsdale, 1980).

TT-AFP, (2010-09-16), http://www.dn.se/nyheter/varlden/talibaner-manar-till-valbojkott, 2013- 05-14.

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue