Det afghanska valet i svensk media : En diskursanalys av svensk medias rapportering om parlamentsvalet 2010

Bachelor thesis Swedish OPEN
Arvidsson, Jonathan;
(2013)
  • Publisher: Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten
  • Subject: Media | Postkolonial | Diskursanalys | Orientalism | Afghanistan | Van Dijk

Den här uppsatsen analyserar svensk medias rapportering om valet i Afghanistan 2010. Med hjälp av metoder framtagna av Van Dijk har en analys av artiklar som berör valet 2010 gjorts. De teoretiska utgångspunkterna är postkolonialism och orientalism. Med hjälp av de pers... View more
Share - Bookmark