Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

Bachelor thesis Swedish OPEN
Steen Lagerstam, Nathalie;
(2016)
  • Publisher: Linköpings universitet, Projekt, innovationer och entreprenörskap
  • Subject: e-commerce | e-tail | e-com | ecom | expansion | growing | retail | Sweden | omni | omnichannel | profitability | success factors | challenges | seamless | customer focus | cost effectiveness | change management | cannibalism | cannibalization | retail channels | e-handel | e-handelsexpansion | utveckling av e-handel | omnikanalhandel | detaljhandel | detaljhandelsmarknaden | detaljhandeln | lönsamhet genom e-handel | framgångsfaktorer | utmaningar | praxis | metoder | lönsamhet | digitalisering | detaljhandelns framtid | Sverige | sömlös köpupplevelse | kundfokus | kostnadseffektivitet | motståndshantering | kannibalisering | integrering | försäljningskanaler | förändringsmotstånd

I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättn... View more
Share - Bookmark