publication . Bachelor thesis . 2015

Sambandet mellan Theory of Mind, språkliga förmågor och exekutiva funktioner hos barn i treårsåldern

Nilsson, Anna; Sirén, Ellen;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin
  • Country: Sweden
Abstract
Barns fem första levnadsår präglas av en omfattande utveckling av språkliga förmågor och exekutiva funktioner, vilka är färdigheter som visat sig ha en stor påverkan på hur barn utvecklar förståelse för sina egna och andras tankar, det vill säga deras Theory of Mind. En central aspekt inom forskning har varit att undersöka hur förmågorna samvarierar vid olika åldrar. Syftet i föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan Theory of Mind, språkliga förmågor och exekutiva funktioner hos barn i tre års ålder med typisk utveckling. Av intresse var även att undersöka om det förelåg skillnader i resultat mellan pojkar och flickor samt om de del-tagande barnens...
Subjects
free text keywords: Language, Theory of Mind, executive functions, Theory of Mind Scale, KUBEN, three-year-olds, Språk, exekutiva funktioner, treåringar
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue