Sambandet mellan Theory of Mind, språkliga förmågor och exekutiva funktioner hos barn i treårsåldern

Bachelor thesis Swedish OPEN
Nilsson, Anna; Sirén, Ellen;
(2015)
  • Publisher: Linköpings universitet, Medicinska fakulteten
  • Subject: Language | Theory of Mind | executive functions | Theory of Mind Scale | KUBEN | three-year-olds | Språk | exekutiva funktioner | treåringar

Barns fem första levnadsår präglas av en omfattande utveckling av språkliga förmågor och exekutiva funktioner, vilka är färdigheter som visat sig ha en stor påverkan på hur barn utvecklar förståelse för sina egna och andras tankar, det vill säga deras Theory of Mind. En... View more
Share - Bookmark