Strindberg på färöiska : En analys av Ett halvt ark papper

Bachelor thesis Swedish OPEN
Qureshi, Karl;
(2007)
  • Publisher: Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten
  • Subject: Strindberg | Färöarna | färöiska | översättning | Languages and Literature | Språk och litteratur | Specific Languages | Studier av enskilda språk | General Language Studies and Linguistics | Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Syftet med denna uppsats är att ge en insikt i hur den färöiska översättningen av Strindbergs novell Ett halvt ark papper förhåller sig till originalet i fråga om syntax och ordbildning ur ett såväl grammatiskt som semantiskt perspektiv. Metoden som tillämpas är en kval... View more
Share - Bookmark